"Door telkens kleine stappen in de energiebesparing van fossiele brandstoffen te zetten, kan iedereen een bijdrage leveren in het terugdringen van de CO2 -uitstoot. Zo kunnen we samen de opwarming van de aarde beperken."

Frans van Tuel is vanuit WeertEnergie projectleider van Warm Wonen in Weert. Hij heeft Bouwkunde gestudeerd aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), afstudeerrichting Bouwfysica. Voordat hij in 2013 een eigen adviesbureau startte, was hij gedurende vele jaren actief in de internationale toeleveringsindustrie voor de bouw in diverse technische en commerciële functies. 

Postadres

Meikoel 3
6001 EE Weert
telefoon: 0495 - 630555 (tijdens de openingsuren)
info@warmwoneninweert.nl

facebook donker twitter donker mail donker