Subsidies en Leningen

stippen 2

 

Subsidies

Met een subsidie wordt isoleren en energie besparen nog aantrekkelijker. Kijk naar de mogelijkheden voor een bijdrage in de kosten van isoleren, de aanschaf van een warmtepomp of zonneboiler op InvesteringsSubsidie Duurzame Energie en energiebesparing (ISDE).

Deze subsidie is toegankelijk voor eigenaren/bewoners van een bestaande woning. Voor Verenigingen van Eigenaren geldt nog tot 31 december 2023 de oude regeling SEEH.

Ook is er een gemeentelijke subsidie voor het afkoppelen van regenwater.

Leningen

Naast de leenmogelijkheden bij diverse commerciële banken zijn er speciale leningen op provinciaal en landelijk niveau voor het uitvoeren van verduurzamingsmaatregelen.

  • Op landelijk niveau is er voor energiebesparende maatregelen het Nationaal Warmtefonds. Deze geldt met name voor particuliere woningeigenaren en VvE's.
  • De Provincie Limburg kent de Stimuleringsregeling Duurzaam Thuis waarbij tot € 35.000 geleend kan worden tegen een lage rente voor woningaanpassingen op het gebied van energiebesparing, comfort en levensloopbestendigheid. De regeling is voor eigenaarbewoners, particuliere verhuurders en huurders van bestaande woningen in Limburg.
  • Voor het verstrekken van een lening wordt door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn) een krediettoets uitgevoerd. Daardoor kunnen persoonlijke omstandigheden aanleiding zijn dat iemand voor een lening uitgesloten wordt.