Plan van Aanpak Warm Wonen in Weert 2023

De Gemeente Weert heeft met het besluit over de Routekaart Weerter Energietransitie in 2020 een forse financiële reservering voor de uitvoering in de komende jaren opgenomen. Om deze reservering daadwerkelijk te kunnen besteden aan voorlichting, campagnes en maatregelen, wordt periodiek een Plan van Aanpak aan de gemeenteraad voorgelegd waarin een terugblik, huidige status en acties voor de nabije toekomst worden beschreven.

Een dergelijk Plan van Aanpak voor met name Warm Wonen in Weert is de voorbije maanden door het bestuur van WeertEnergie en de betreffende beleidsambtenaren van de gemeente opgesteld. Kenmerkend daarbij zijn een reeks van prestatieafspraken waarvoor WeertEnergie zich committeert om bepaalde aantallen van adviezen en huisbezoeken te zullen uitvoeren in 2023 en waarvoor WeertEnergie dan een vergoeding krijgt waarmee zij deze adviezen en huisbezoeken kosteloos aan de inwoners van Weert kan aanbieden. 

Het College van Burgemeester en Wethouders heeft op basis van dit Plan van Aanpak voor Warm Wonen in Weert voorgesteld om € 200.000 uit de eerdergenoemde reserve vrij te maken voor 2023. Dit voorstel is afgelopen woensdag 30 november in de raadscommissie Ruimte en Economie besproken en wordt in de gemeenteraadsvergadering van 14 december behandeld. 

Kritische kanttekeningen betroffen onder meer de wijze van evaluatie van afgelopen jaren (gekenmerkt door een voortdurende aanpassing van activiteiten in verband met de Coronapandemie), de haalbaarheid van de thans gedefinieerde doelen en de duidelijke communicatie en benaming van de diverse activiteiten.

Als projectleider van Warm Wonen in Weert ben ik natuurlijk blij dat we opnieuw het vertrouwen van het gemeentebestuur gekregen hebben om onze plannen nader uit te voeren en de kritische opmerkingen zullen we ons ter harte nemen.

Frans van Tuel

Postadres

Meikoel 3
6001 EE Weert
telefoon: 0495 - 630555 (tijdens de openingsuren)
info@warmwoneninweert.nl

Openingstijden

  • dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur
  • donderdagavond van 19.00 - 20.30 uur
    Vanaf 19.30 uur worden er informatieve en gratis te bezoeken Praatjes over duurzame onderwerpen gehouden.
  • zaterdag van 10.00 - 15.00 uur
facebook donker twitter donker mail donker