Over ons

Over ons

stippen 2

 

Op 16 mei 2019 ondertekenden Ger Peeters (Wonen Limburg), wethouder Geert Gabriëls (Gemeente Weert) en Peter Gloudi (WeertEnergie) de intentieverklaring van Warm Wonen in Weert.

Warm Wonen in Weert

Wonen Limburg, WeertEnergie en de gemeente Weert hebben donderdag 16 mei 2017 de intentieverklaring ondertekend tot nauwere samenwerking om de energiebesparing onder de inwoners van Weert te stimuleren.

De samenwerking is opgezet om de energiedoelstelling van de gemeente Weert, in 2040 energieneutraal zijn, een stap dichterbij te brengen. Dat betekent dat er in Weert net zo-veel energie wordt geproduceerd als verbruikt. Dat kan niet ineens én dat kunnen we niet alleen. Daarom is het project Warm Wonen in Weert opgestart. We helpen inwoners van Weert om energiebesparende maatregelen te nemen in hun (huur)huis. Dat scheelt niet alleen in de portemonnee, maar verhoogt ook het woongenot én is goed voor het milieu.

Op weg naar een energieneutraal Weert

In juli 2020 is de Weerter Routekaart Energietransitie vastgesteld door de ge-meenteraad. In dit plan staat de stapsgewijze route beschreven naar hoe we in 2040 een energieneutrale gemeente kunnen zijn. De eerste stap is het terugdringen van energie-verbruik in woningen, zowel huur- als koopwoningen. Pas veel later, na 2030, gaan we van het gas af en over op een andere energiebron. In Weert zetten we nu eerst vol in op het besparen van energie. Warm Wonen in Weert helpt daarbij.

Samenwerking

Warm Wonen in Weert is een initiatief van Gemeente Weert,  Wonen Limburg en WeertEnergie.

"Ik voel een grote verantwoordelijkheid om mijn steentje bij te dragen aan een duurzamere wereld. Alles begint bij bewustzijn en het nadenken over wat je zelf kunt doen in de energietransitie. Ik doe dat door in het project Warm Wonen in Weert mensen te informeren over hun mogelijkheden. We staan er samen voor!"

Citaat: Loes Janssen, beleidsmedewerker duurzame leefomgeving gemeente Weert

"Mensen willen best in duurzame maatregelen investeren maar zien door de bomen het bos niet meer omdat er veel tegenstrijdige berichten en verhalen de ronde doen. Ik vind het belangrijk hen een heldere route te tonen waarbij zij stap voor stap energie besparen en hun woning klaar maken voor een aardgasvrije toekomst."

Citaat: Frans van Tuel, Projectleider bij WeertEnergie

Postadres

Meikoel 3
6001 EE Weert
telefoon: 0495 - 630555 (tijdens de openingsuren)
info@warmwoneninweert.nl

Openingstijden

  • dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur
  • donderdagavond van 19.00 - 20.30 uur
    Vanaf 19.30 uur worden er informatieve en gratis te bezoeken Praatjes over duurzame onderwerpen gehouden.
  • zaterdag van 10.00 - 15.00 uur
facebook donker twitter donker mail donker