Privacyverklaring

stippen 2

 

De bescherming van persoonlijke gegevens van onze opdrachtgevers, relaties en websitebezoekers staat bij Warm Wonen in Weert hoog in het vaandel. Lees hier hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens.

1. Privacybescherming

 1. Warm Wonen in Weert en haar partners vinden de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van zijn opdrachtgevers, relaties en bezoekers van de website van groot belang. Wij behandelen en beveiligen persoonlijke gegevens dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.
 2. De partners van Warm Wonen in Weert gaat vertrouwelijk om met alle persoonsgegevens van opdrachtgevers, relaties en bezoekers van de website. Wij verstrekken deze persoonsgegevens alleen aan derden wanneer:
 • een wettelijk voorschrift dat vereist; en/of
 • dat noodzakelijkerwijs voortvloeit uit de rechtsverhouding tussen partners binnen Warm wonen Weert en de persoon in kwestie; en/of
 • dat noodzakelijk is voor het voeren van gerechtelijke procedures; en/of
 • na schriftelijke toestemming hiertoe door de betreffende persoon.
 • partners binnen Warm Wonen in Weert houdt zich in alle gevallen aan de privacy-eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt.

2. Verwerking van persoonsgegevens

 1. WeertEnergie legt namens het project Warm Wonen in Weert uw persoonsgegevens vast ten behoeve van uw opdrachtgeverschap, en/of een andere met u gesloten overeenkomst en/of om u te informeren over voor u relevante activiteiten, producten en diensten van Warm Wonen in Weert.
 2. Als u inzage wilt hebben in uw gegevens, daarin wijziging wilt aanbrengen of deze (deels) wilt laten verwijderen kunt u dit doorgeven via info@Warm Wonen in Weert.nl.
 3. Ook vragen of klachten over ons privacybeleid kunt u via bovenstaande contactgegevens aan ons melden.

3. Gegevensverwerking van websitebezoekers

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren, houden de partners binnen Warm Wonen in Weert algemene bezoekersgegevens bij, zoals de meest opgevraagde pagina’s.

 

Postadres

Meikoel 3
6001 EE Weert
telefoon: 0495 - 630555 (tijdens de openingsuren)
info@warmwoneninweert.nl

Openingstijden

 • dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur
 • donderdagavond van 19.00 - 20.30 uur
  Vanaf 19.30 uur worden er informatieve en gratis te bezoeken Praatjes over duurzame onderwerpen gehouden.
 • zaterdag van 10.00 - 15.00 uur
facebook donker twitter donker mail donker